Så förebygger du fuktskador på vinden

Visste du att det är väldigt vanligt att man får fuktskador på sin vind? Det är lätt att glömma av att det är minst lika viktigt att göra ett bra fukt- och ventilationsarbete såväl på vinden som vid husgrunden när man bland annat dränerar och fuktspärrar. Det finns några saker som är enkla att kontrollera på egen hand när det kommer till vinden. Misstänker man dock att det gått för långt eller upptäcker mikrobiell påväxt, bör man kontakta kunnig personal som kan åtgärda detta omgående.

Man bör kontrollera vindsutrymmet åtminstone två gånger per år

Några saker man kan göra på egen hand är bland annat att kontrollera exempelvis elkablarna och vattenrörens genomföringar. Man bör även se till att takluckan är rejält tätad, detta kan man annars göra med dörrlister eller liknande. Det är också viktigt att det finns en lucka, antingen från boningshuset eller utifrån, där man kan ta sig in för att inspektera vinden med jämna mellanrum. Man bör kontrollera vindsutrymmet i alla fall två gånger per år för att vara på den säkra sidan. En fuktskada kan snabbt gå illa, därför är det viktigt att man kontrollerar ofta så att man hinner upptäcka en eventuell skada i tid.

Att skydda vinden från fukt är minst lika viktigt som att skydda husgrunden

Misstänker man att man har fått påväxt eller fuktskador på vinden så finns det såklart professionell hjälp att få. Vad de bland annat gör, utöver att ta bort påväxten, brukar vara att de installerar en avfuktare och kontrollerar att ventilationen fungerar som den ska. Med detta sagt vill jag återigen trycka på att det är minst lika viktigt att fuktskydda vinden som det är att skydda husgrunden från fukt.